N e w s

หัวข้อ Campaign : “Promote traffic discipline safety drive and basic life support”
วันที่ประกาศ 16/08/2022

รายละเอียด วันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญจากการนิคมฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมนี้จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ , ตำรวจภูธรภาค 5 , กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยและลดอุบัติภัยบนท้องถนน On August 15, 2022, Nisshinbo Micro Devices (Thailand) Co., Ltd. was invited by IEAT (Industrial Estate Authority of Thailand) to participate in the “Promote traffic discipline safety drive and basic life support” campaign. This campaign was organized by the IEAT , Northern Region Industrial Estate , Provincial Police Region 5, Tourist Police Bureau, Lamphun Provincial Police Division and Charoen Pokphand Group Co., Ltd. . The purpose of this campaign are to promote safety drive and reduce traffic accidents.

จำนวนผู้เข้าชม : 504 ครั้ง