นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายเว็บไซต์บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์

บริษัทนิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทําเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และหรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบบน เว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้คือ ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน เช่น แล็ปท็อบ คอมพิวเตอร์ กับระบบปฏิบัติการด้านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำการใช้งานของท่าน และนำไปสู่การใช้งานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการใช้งานครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ จดจำคุกกี้ของท่าน ท่านสามารถทำการลบคุกกี้ได้ในเว็บเบราเซอร์ของท่านเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเราเสร็จสิ้น

หลักการพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล

1. บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง
2. การจัดเก็บข้อมูลจะทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. การจัดเก็บข้อมูลจะชี้แจงขอบเขตในการจัดการข้อมูล
4. ในกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการภายในขอบเขตที่แจ้งไว้ในประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

5. เลขที่ IP address
6. พฤติกรรมการใช้งาน
7. การเชื่อมต่อการใช้งานของท่านกับเครื่องมือทางโซเชียลมีเดียลของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับนั้น เราจะนำข้อมูลไปพัฒนา และปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด

การขอความยินยอมและการเพิกถอนความยินยอม

ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะต้องได้รับการยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถกด “ยอมรับ” เพื่อให้บริษัทฯ ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านสามารถกด “ไม่ยอมรับ” ก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจไม่ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นสำหรับการขอความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ขอความยินยอมจากท่าน หากข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สูญหาย ถูกเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยไม่รับอนุญาต บริษัทฯ จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอื่นใด

สถานที่ในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ จะถูกบันทึกไว้ที่บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลไว้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามความจำเป็นในการใช้งาน ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะทำการยกเลิก หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมีการเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

การจัดการคุกกี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS
https://support.apple.com/en-us/HT201265

Android
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและบริษัทฯ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

ช่องทางการติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการสอบถาม มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ท่านสามารถสอบถามไปยังผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ฝ่ายบริหาร แผนกไอที บริษัท นิชชินโบ ไมโครดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 88 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ลำพูน 51000 053-581260-5 ต่อ 1140, 1143 email : Pdpa@nisdt.co.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน